Gemiye katı yakıt koyan mavnalarda çalışma tecrübesi olan kaptanlar ve güverte subayları/çarkçı subaylar (denizci Gürcü uyruklu ise iş diplomasının Malta yetkili makamları tarafından kabul edilmesi şarttır).