Gemiye katı yakıt koyan mavnalarda çalışma tecrübesi olan kaptanlar ve güverte subayları/çarkçı subaylar (denizci Gürcü uyruklu ise iş diplomasının Malta yetkili makamları tarafından kabul edilmesi şarttır).

Kimya ve petrol tankerlerinde çalışmak için gerekli sertifikaları olan tecrübeli kaptanlar ve güverte subayları/çarkçı subaylar.

Kimya ve petrol tankerlerinde çalışmak için genel hazırlık sertifikaları olan tecrübeli güverte subayları ve çarkçı subaylar.