საბუნკერო ბარჟებზე მუშაობის გამოცდილების მქონე კაპიტნები და გემბანის ოფიცრები / მექანიკოსი ოფიცრები (თუ მეზღვაური საქართველოს მოქალაქეა, მისი სამუშაო დიპლომი უნდა ექვემდებარებოდეს მალტის ხელისუფლების ორგანოების მიერ აღიარებას)