ქიმმზიდ და ნავთობმზიდ ტანკერებზე მუშაობის გამოცდილებისა და შესაბამისი სერტიფიკატების მქონე კაპიტნები და გემბანის ოფიცრები / მექანიკოსი ოფიცრები.