ქიმმზიდ და ნავთობმზის ტანკერებზე მუშაობის გამოცდილებისა და ზოგადი მომზადების შესაბამისი სერტიფიკატების მქონე გემბანის ოფიცრები და მექანიკოსი ოფიცრები.