საბუნკერო ბარჟებზე მუშაობის გამოცდილების მქონე კაპიტნები და გემბანის ოფიცრები / მექანიკოსი ოფიცრები (თუ მეზღვაური საქართველოს მოქალაქეა, მისი სამუშაო დიპლომი უნდა ექვემდებარებოდეს მალტის ხელისუფლების ორგანოების მიერ აღიარებას)

ქიმმზიდ და ნავთობმზიდ ტანკერებზე მუშაობის გამოცდილებისა და შესაბამისი სერტიფიკატების მქონე კაპიტნები და გემბანის ოფიცრები / მექანიკოსი ოფიცრები.

ქიმმზიდ და ნავთობმზის ტანკერებზე მუშაობის გამოცდილებისა და ზოგადი მომზადების შესაბამისი სერტიფიკატების მქონე გემბანის ოფიცრები და მექანიკოსი ოფიცრები.